Välkommen till IFS Linköping


Kolonigruppen, Tanke och Hälsa och 
frigörande målning pågår hela sommaren.
Lokal: Kolonin i Valla, Dahlievägen 286.
Vi behöver din anmälan för att delta.

Ta väl hand om dig och hör gärna av dig!
Ni kan alltid ringa om ni behöver prata lite.
Telefon 013-14 24 19
Mobil/sms 0702 - 781 674

 
 

Föreningen

Vi är den ideella föreningen IFS i
Linköping, Intresseföreningen för schizofreni och andra psykotiska tillstånd.

Vi bedriver verksamhet för att stödja anhöriga och drabbade samt arbetar för att informera och påverka allmänhet och beslutsfattare

Trappan

IFS Linköping driver, på kommunens uppdrag, studieverksamheten Trappan.

Vi erbjuder personer med någon psykisk funktionsnedsättning kostnadsfria studier i små studiegrupper, social gemenskap och utvecklande miljö. Man kan börja hos oss även under pågående termin!

Anhörig

IFS Linköping bedriver på kommunens uppdrag anhörigverksamhet, i samarbete med kommunens anhörigcenter.

Bland annat erbjuder vi kurser, stödsamtal, samtalsgrupper och retreats anpassade efter önskemål och behov